De organisatie van Kunst aan de Ee is een onmogelijke opgave de hulp van heel veel lieve mensen en organisaties. Onderstaand de belangrijksten, waarbij ik hoop dat ik niemand vergeet.

Dames, heren, jongens, meisjes…Op voorhand ontzettend bedankt voor jullie inzet!!!

Woningcorporatie Elkien, Heerenveen – voor het ter beschikking stellen van het pand.

Timmerfabriek De Jong, Woudsend – voor alle persoonlijke steun en materialen.

Jannieke van Geet – voor alle vormgevingswerkzaamheden.

Carex, Leeuwarden – voor alle service en support.

Rooth Multiservice, Sneek – voorhet schoonmaken van alle ramen.

Hoogeterp & De Boer, Woudsend – voor adviezen en verf.

Bloembinderij Bloem, Balk – voor de prachtige bloemen.

Okma Bouw, Workum – voor de technische ondersteuning.

De bewoners van het pand – voor hun medewerking en geduld.

Alle vrijwilligers die ons voor, tijdens en na de expositie hebben geholpen.

Alle (horeca)ondernemingen in Woudsend die zo fantastisch op Kunst aan de Ee hebben ingespeeld.