Peter Bergenhenegouwen

http://peterbergenhenegouwen.nl/

De rode draad in Peter zijn werk is beweging.
Motorisch, mechanisch, mentaal of perspectivisch.
Vaak in combinatie, soms figuratief in een abstracte installatie.
Beweging, of het gebrek eraan.

In figuratieve beelden onderzoekt Peter de betekenis en de verhalende inhoud van houding of gebaar.

In de abstracte objecten is de beweging zelf het onderwerp.
Verschuivende ritmes en posities van willekeurige segmenten vormen een nieuw beeld in de ruimte.
Werkelijke beweging, in gang gezet door externe factoren als regen, verdamping of wind, beïnvloedt balans of disbalans.

In veel van Peter zijn werk verstoort hij de automatische aanname, de oppervlakkige blik.
Wat zie je, als je binnen een eigen kader blijft?
Een actieve beschouwer stelt zich wellicht de vraag wanneer er sprake is van beweging.